Realizacja

Dzięki temu, że realizujemy zlecenie osobiście na każdym etapie, od projektu przez wykonawstwo, aż po odbiór końcowy i działania serwisowe, gwarantujemy fachową obsługę i systematyczne informowanie o postępach naszych prac.

Wiemy jak dużą niedogodnością są prace montażowe podczas obecności klientów i dlatego jesteśmy gotowi wykonywać nasze prace poza godzinami otwarcia Państwa lokali.

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Ubezpieczenie OC

Ważnym elementem każdej pracy instalacyjnej, jest właściwe zabezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków podczas realizacji zlecenia. Dlatego wszystkie nasze prace, są realizowane w oparciu o ubezpiecznie OC obsługiwane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

Polityka BHP

Celem naszej firmy jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, ochrona zdrowia, zapewnienie bezpiecznej infrastruktury, stosowanie nowoczesnych środków ochrony osobistej oraz motywację, świadomość i zaangażowanie pracowników w sprawy BHP.

Wierzymy, że ciągła poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli zapobiec wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.